santa-ana-cares-covid19

Chương trình cứu trợ nghệ thuật COVID-19 của Thành phố Santa Ana

Đã hết hạn để xin những tài trợ này. Nếu quý vị muốn ghi tên vào danh sách để nhận thông báo những tài trợ khác trong tương lại, xin vui lòng bấm vào ô Ghi Danh dưới đây.

Chương trình Cứu trợ Nghệ thuật COVID-19, là một phần của Đạo luật CARES, nhằm hỗ trợ các nghệ sĩ cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận liên quan đến nghệ thuật trong Thành phố Santa Ana đã bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Thành phố đã phân bổ 500.000 đô la cho chương trình cứu trợ nghệ thuật này. Giải thưởng tài trợ sẽ dựa trên tính đủ điều kiện và nhu cầu được chứng minh. Các nghệ sĩ cá nhân có thể nhận được tới 1.000 đô la mỗi người và các tổ chức phi lợi nhuận liên quan đến nghệ thuật có thể nhận được tới 50.000 đô la cho mỗi người đăng ký.

Đối với các doanh nghiệp liên quan đến nghệ thuật có 25 nhân viên toàn thời gian trở xuống (bao gồm cả chủ sở hữu), vui lòng đăng ký  Trợ cấp Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ của Santa Ana CARES với số tiền lên đến $10.000.

Nếu bạn là một nghệ sĩ hoặc một tổ chức liên quan đến nghệ thuật có nhiệm vụ chính là nghệ thuật – và có thể nhận được tài trợ của liên bang – vui lòng cuộn xuống để biết thêm thông tin.

city-of-santa-ana

Yêu cầu chính về tính đủ điều kiện:

 • Người đăng ký phải là một nghệ sĩ cá nhân hoặc tổ chức phi lợi nhuận liên quan đến nghệ thuật
 • Người nộp đơn phải bị ảnh hưởng bởi COVID-19
 • Phải nằm trong Thành phố Santa Ana
(Vui lòng xem bên dưới để biết danh sách đầy đủ các yêu cầu và tài liệu cần thiết)

Giải thưởng có thể được sử dụng để hỗ trợ:

 • Thuê
 • Bảng lương (có thể không được sử dụng để đáp ứng cùng Bảng lương mà bạn đang thanh toán từ số tiền bạn nhận được từ Chương trình bảo vệ phiếu lương, nhưng có thể được sử dụng để đáp ứng Bảng lương sau khi bạn đã sử dụng hết tiền của Chương trình bảo vệ bảng lương)
 • Điện, nước
 • Bảo hiểm
 • Các khoản phải trả
 • Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE)
 • Hàng tồn kho

Yêu cầu báo cáo:

Tất cả các tổ chức nghệ thuật và cá nhân nghệ sĩ được yêu cầu báo cáo cách thức chi tiêu quỹ theo yêu cầu của Chương trình thông qua cổng thông tin Thành phố cung cấp. Họ sẽ cần cung cấp những điều sau:

 • Chứng nhận về việc sử dụng quỹ tài trợ
 • Chứng từ chi phí tài trợ (séc đã hủy, bảng sao kê ngân hàng, giao dịch thẻ tín dụng)

Hướng dẫn:

Vui lòng đọc toàn bộ các yêu cầu về tính đủ điều kiện trước khi hoàn tất đơn đăng ký. Các ứng dụng không hoàn chỉnh hoặc những đơn không thể cung cấp các tài liệu cần thiết để nhận được tài trợ sẽ không được xem xét.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ artsrelief@charitableventuresoc.org.

Yêu cầu về tính đủ điều kiện đối với nghệ sĩ cá nhân

Các nghệ sĩ cá nhân phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện sau:

 • Phải hoạt động chuyên nghiệp hoặc dạy nghề trong lĩnh vực nghệ thuật. Nghệ sĩ sẽ là một thành viên tích cực tham gia vào cộng đồng nghệ thuật (những người mà công việc cả đời của họ là nghệ thuật, bất kể thu nhập có được từ công việc trong nghệ thuật).
 • Các nghệ sĩ là nhà thầu độc lập hoặc là nhân viên đủ điều kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở, nghệ sĩ đang làm việc, nghệ sĩ giảng dạy, diễn viên, biên đạo múa, người phục trang, thợ thủ công, giám tuyển, vũ công, nhà thiết kế, đạo diễn, người chuẩn bị triển lãm, nhạc sĩ, kỹ thuật viên sân khấu, nhà văn và những người khác làm việc trong các ngành nghệ thuật và văn hóa.
 • Phải là cư dân của Thành phố Santa Ana từ 21 tuổi trở lên. Bằng chứng về nơi cư trú chính ở Santa Ana phải được cung cấp.
 • Những cá nhân đã nhận được tài trợ thiên tai của Liên bang và Tiểu bang trước đây đủ điều kiện; tuy nhiên, tài trợ phải được sử dụng cho các chi phí hợp lệ thay thế.

Người đăng ký nghệ sĩ cá nhân phải chứng minh rằng họ đã bị ảnh hưởng bởi COVID-19 theo cách sau:

 • Bị mất thu nhập do COVID-19 vì: bị hủy hoặc chấm dứt các buổi biểu diễn, triển lãm, chương trình, lớp học, sự kiện, nơi cư trú và / hoặc hợp đồng; đóng cửa tổ chức; hoặc mất thu nhập hoặc công việc bổ sung ngoài nghệ thuật.

Các cá nhân được trao giải thưởng phải cung cấp các tài liệu sau đây trước khi nhận giải thưởng:

 • Mẫu W-9 (sẽ được gửi sau khi đơn được chấp thuận)
 • ID California hoặc bằng lái xe
 • Bằng chứng cư trú tại Thành phố Santa Ana (ví dụ: hóa đơn điện nước)
 • Tài liệu về mất thu nhập (ví dụ: email hủy bỏ sự kiện hoặc thư chấm dứt hợp đồng)

Thời hạn cho vòng tài trợ này đã qua, nhưng nếu bạn muốn thêm tên của mình vào “Danh sách sở thích” để có thể tài trợ COVID-19 trong tương lai, hãy nhấp vào nút bên dưới.

Yêu cầu về tính đủ điều kiện đối với các tổ chức phi lợi nhuận

Tổ chức phi lợi nhuận phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện sau:

 • Phải là một tổ chức phi lợi nhuận. *
 • Các tổ chức phi lợi nhuận có nhà tài trợ tài chính đủ điều kiện. Các nhà tài trợ tài chính không nhất thiết phải ở Santa Ana.
 • Phi lợi nhuận phải là một tổ chức liên quan đến nghệ thuật. Các tổ chức đó bao gồm nhưng không giới hạn ở bảo tàng, trung tâm nghệ thuật biểu diễn hoặc người thuyết trình, dàn nhạc, tổ chức hợp xướng, nhà hát, vũ đoàn, trung tâm nghệ thuật văn học, di sản, tổ chức điện ảnh & nghệ thuật truyền thông, tổ chức giáo dục nghệ thuật, tổ chức nghệ thuật trị liệu và liên hoan nghệ thuật .
 • Tổ chức phi lợi nhuận phải đáp ứng định nghĩa của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ của Hoa Kỳ về mối quan tâm của doanh nghiệp nhỏ.
 • Địa điểm chính của tổ chức phi lợi nhuận phải nằm trong Thành phố Santa Ana.
 • Các tổ chức phi lợi nhuận tại nhà đủ điều kiện để được tài trợ và phải có giấy phép kinh doanh hiện tại của Santa Ana.
 • Tổ chức phi lợi nhuận phải cung cấp bằng chứng về hoạt động trong 12 tháng qua tại Thành phố Santa Ana và phải cung cấp giấy phép kinh doanh hiện tại của thành phố. (Giấy phép kinh doanh phi lợi nhuận [$ 40] – đăng ký tại đây)
 • Các tổ chức phi lợi nhuận đã nhận được tài trợ thiên tai của Liên bang và Tiểu bang trước đây sẽ đủ điều kiện; tuy nhiên, tài trợ phải được sử dụng cho các chi phí hợp lệ thay thế.
 • Nhận 10.000 đô la trở lên từ Trợ cấp Nghệ thuật này sẽ khiến tổ chức không đủ điều kiện nhận bất kỳ khoản tài trợ nào khác do Đạo luật CARES tài trợ từ Thành phố Santa Ana.

* Để đủ điều kiện, tổ chức phi lợi nhuận phải đủ điều kiện nhận tài trợ của liên bang.

Người đăng ký tổ chức phi lợi nhuận phải chứng minh rằng tổ chức bị ảnh hưởng bởi COVID-19 theo một trong những cách sau:

 • Doanh thu / doanh thu từ tổ chức phi lợi nhuận giảm 25% trở lên so với ba tháng trước (Trước ngày 1 tháng 3 năm 2020).
 • Tổ chức phi lợi nhuận đã phải sa thải ít nhất một nhân viên của mình (toàn thời gian hoặc bán thời gian).
 • Tổ chức phi lợi nhuận đã bị nhà nước hoặc chính quyền địa phương buộc phải đóng cửa.

Các tổ chức phi lợi nhuận được trao giải sẽ phải gửi các tài liệu sau trước khi nhận giải thưởng:

 • Hai bảng sao kê ngân hàng: bảng sao kê ngân hàng hàng tháng tháng 4 năm 2019 và bảng sao kê ngân hàng hàng tháng tháng 4 năm 2020
 • Hai danh sách nhân viên: Một từ ngày 29 tháng 2 năm 2020 và một từ ngày 30 tháng 4 năm 2020 (nếu có)
 • Mẫu W-9 (sẽ được gửi sau khi đơn được chấp thuận)
 • Giấy phép Kinh doanh của Thành phố Santa Ana (Giấy phép kinh doanh phi lợi nhuận [$ 40] – đăng ký tại đây)

Thời hạn cho vòng tài trợ này đã qua, nhưng nếu bạn muốn thêm tên của mình vào “Danh sách sở thích” để có thể tài trợ COVID-19 trong tương lai, hãy nhấp vào nút bên dưới.